Filozofia noastră

Filozofia noastră şi principiile de funcţionare:hands-raised-resized

  • Noi respectăm dreptul de alegere al fiecărui individ.
  • Noi recunoaştem şi respectăm diferenţele de natură culturală, socială, religioasă, de sex şi alte diferenţe prezente la cei care beneficiază de serviciile noastre.
  • Noi nu discriminăm pe baza diferenţelor menţionate mai sus.
  • Noi credem în valoarea fiecărei persoane şi în potenţialul lui sau al ei de a contribui în mod pozitiv în comunitate.
  • Motivaţiile noastre sunt principiile creştine de compasiune exprimate  într-un mod practic şi dragostea lui Dumnezeu pentru persoanele marginalizate.
  • Noi credem că fundamentul pentru fericirea omului stă în capacitatea lui de a crea relaţii, aşadar restaurarea necesită relaţii sănătoase cu Dumnezeu, familia şi societatea.
  • Noi credem că prostituţia şi traficul uman sunt distructive atât pentru indivizii implicaţi cât şi pentru societate ca ansamblu.