Τι κάνουμε

Υπηρεσίες και Υποστήριξη

  • Πραγματοποιούμε 5 εξορμήσεις – κάθε εβδομάδα – στους δρόμους της Αθήνας με ομάδες αφοσιωμένων στο έργο του Θεού εθελοντών και εθελοντριών. Προσφέρουμε ζεστά ροφήματα τον χειμώνα, δροσερό τσάι το καλοκαίρι, το χαμόγελο μας όλο το χρόνο, μαζί με την υποστήριξη, την αγκαλιά και την αποδοχή μας.
  • Επισκεπτόμαστε ή ερχόμαστε σε επαφή τηλεφωνικά με τα άτομα στο χώρο εργασίας ή κατοικίας τους και προσφέρουμε συναισθηματική στήριξη και πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη δική μας οργάνωσή ή άλλους φορείς.
  • Στο κέντρο μας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πνευματική ενθάρρυνση, διαμεσολάβηση και παραπομπές σε άλλους κυβερνητικούς ή μη οργανισμούς.
  • Μεταφράζουμε και εκδίδουμε έντυπο υλικό που σχετίζεται με τους στόχους της οργάνωσής μας.

img_20160519_150328266-resized

Παραπομπές και διαμεσολάβηση

  • Διατηρούμε δίκτυο ιδιωτικών αξιόπιστων φορέων και κυβερνητικών υπηρεσιών που προσφέρουν εξειδικευμένη επαγγελματική, νομική ή ιατρική βοήθεια.
  • Συνδέουμε τους ανθρώπους που υπηρετούμε με φορείς παροχής φιλοξενίας (στέγης, τροφής, ρουχισμού και προσωπικών ειδών) εφόσον αντιμετωπίζουν άμεση ανάγκη.
  • Επικοινωνούμε και κινητοποιούμε τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία καθώς και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και/ή διεθνείς υπηρεσίες για να δημοσιεύσουμε στο ευρύ κοινό το παγκόσμιο και πολυδιάστατο πρόβλημα της σωματεμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων στη βιομηχανία του σεξ και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα.