Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας και οι αρχές λειτουργίας μαςhands-raised-resized

  • Σεβόμαστε το δικαίωμα επιλογής και αυτοδιάθεσης κάθε ατόμου.
  • Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την διαφορετικότητα πολιτιστικής, κοινωνικής, θρησκευτικής, γεννητικής ή άλλης φύσης.
  • Δεν κάνουμε διακρίσεις σε σχέση με τη διαφορετικότητα όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Πιστεύουμε στην αξία κάθε ατόμου και στην δυνατότητά του να συνεισφέρει στην κοινωνία.
  • Κίνητρό μας αποτελεί η πρακτική έκφραση της αγάπης του Θεού προς τα περιθωριοποιημένα άτομα.
  • Πιστεύουμε ότι η ικανότητα του σχετίζεσθαι είναι θεμελιώδης για την ευτυχία του ανθρώπου, οπότε η αποκατάσταση προϋποθέτει υγιείς σχέσεις με το Θεό, την οικογένεια και την κοινωνία.
  • Πιστεύουμε ότι η πορνεία και η σωματεμπορία είναι καταστροφικές τόσο για τα άτομα που θίγουν όσο και για την κοινωνία συνολικά.