Οι στόχοι μας

  • Να παρέχουμε φροντίδα, πληροφορίες, εκπαίδευση καθώς και συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στα άτομα που εργάζονται στην πορνεία.

  • Να προσφέρουμε εναλλακτικές για τη ζωή τους και να ενισχύσουμε τις γυναίκες και τους άντρες που επιθυμούν να αλλάξουν.

  • Να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην περιφέρειά μας.

    hands-resized-transp