Οκτώβριος 2019

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Οκτώβριος 2019

Προσευχή

  • Για τις τρεις περιπτώσεις ατόμων που διακονούμε ακόμη.
  • Για εθελόντριες, ιδιαίτερα Βουλγαρόφωνες και Αλβανόφωνες.
  • Για τις επικείμενες διοικητικές αλλαγές.
  • Για το κλείσιμο των ανοιχτών μετώπων και την προστασία του Θεού από τον πονηρό, τα όργανα του και τις επιδιώξεις του.

 

Δοξολογία

  • Για όλα όσα έχει υποσχεθεί και ετοιμάσει.
  • Για τις εξορμήσεις που έχουν ξεκινήσει κανονικά.