Μάρτιος 2019

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Μάρτιος 2019

Προσευχή

  • Για τις πολλές αλλαγές.
  • Για σοφία, διάκριση και αποφυγή λαθών.
  • Για αυτογνωσία και εκζήτηση του θελήματος του Θεού.
  • Για τους νέους εθελοντές.
  • Για την ημέρα της γυναίκας και το μήνυμα που δόθηκε στις γυναίκες.

Δοξολογία

  • Γιατί Εκείνος δεν αλλάζει.
  • Γιατί Εκείνος είναι σοφός και δεν κάνει λάθη.
  • Γιατί Εκείνος μας γνωρίζει καλύτερα από τον εαυτό μας.
  • Για τους ανθρώπους που θα ήθελαν να χρησιμοποιηθούν από τον Θεό για να εκπληρώσουν τους σκοπούς Του.
  • Γιατί Εκείνος δημιούργησε τον άντρα και την γυναίκα κατά την εικόνα Του.