Ιούνιος 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Ιούνιος 2017

Προσευχή

 • Για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και την αίσια έκβαση της, καθώς βλέπουμε τα πρώτα δειλά βήματα ελευθερίας να γίνονται και σοφία για την δική μας συμμετοχή.
 • Για τις ομάδες εθελοντών από ξένες χώρες και την ομαλή συμμετοχή τους καθώς και την ομαλή προσαρμογή τους. Ώστε να είναι χρήσιμος και ωφέλιμος ο χρόνος τους με την Νέα Ζωή.
 • Για τα τακτικά και τα έκτακτα θέματα της διακονίας.
 • Παρακαλούμε συνεχίστε να προσεύχεστε για αλβανόφωνες εθελόντριες εξορμήσεων.
 • Για φώτιση και θεία καθοδήγηση στα δύσκολα θέματα της διακονίας.
 • Για ελευθερία από τις πονηρές ενέργειες του πονηρού.

Δοξολογία

 • Γιατι παραμένει ο νικητής επί του θανάτου.
 • Για την ζωντανή ελπίδα Του.
 • Γιατί συνεχίζει να ενεργεί στις ζωές ανθρώπων που τον χρειάζονται.
 • Γιατί στον κατάλληλο χρνο ενεργεί με τον κατάλληλο τρόπο.
 • Για όλες τις πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω στην διακονία καθώς συνεχίζονται όλες οι εξορμήσεις.