Απρίλιος 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Προσευχηθείτε

  • Για τις πασχαλινές εξορμήσεις, ώστε ο Θεός να ευλογήσει τις προσπάθειες με την οδηγία Του σε αντικατάσταση της ανθρώπινης σοφίας.

  • Για εμβάθυνση των σχέσεων μας με τους ανθρώπους που συναντούμε και για καρπό για την δόξα Του.

  • Για τις κοπέλες που θέλουν να πάνε εκκλησία και γι αυτές που θέλουν να σταματήσουν αλλά δεν βρίσκουν το θάρρος. Για την απομάκρυνση των εμποδίων από την ζωή τους.

  • Για Αλβανόφωνες εθελόντριες.

  • Για την λειτουργία της διακονίας.

Δοξολογία

  • Για την έγκαιρη παράδοση των διαφόρων τμημάτων των πασχαλινών δώρων.

  • Για την οικονομική ενίσχυση που έλαβε η διακονία για της πασχαλινές εξορμήσεις.

  • Για την εκδήλωση της ημέρας της γυναίκας.

  • Γιατί ακόμα και στις πιο μεγάλες δυσκολίες ο Θεός δεν αλλάζει.