Σεπτέμβριος 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Σεπτέμβριος 2017

Προσευχή

  • Για την ομαλή επανεκκίνηση της διακονίας, από τις 11 του μηνός. Για την ομαλή επανένταξη των εθελοντών και του προσωπικού στην ζωή της διακονίας.
  • Για τις πρώτες επαφές με τα άτομα που συναντούμε μετά από σχεδόν 2 μήνες.
  • Για την κοπέλα που είχαμε αναφέρει και που συνεχίζει τα βήματα ελευθερίας. Προσευχηθείτε ώστε ο Θεός να της δίνει φώτιση και σοφία.
  • Για την διακονία και τα διάφορα προβλήματα της.
  • Για αλβανόφωνες εθελόντριες εξορμήσεων.

 

Δοξολογία

  • Για την αρχή μιας καινούριας χρονιάς και την ανανέωση του ελέους Του.
  • Γιατί στις δυσκολίες δεν είναι ποτέ μακριά.
  • Για την τελική νίκη επί των σκοτεινών πνευματικών δυνάμεων.
  • Για την κοπέλα που έχουμε αναφέρει πολλές φορές και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί με την βοήθεια του Θεού.
  • Για αυτούς που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα Του.