Πώς να βοηθήσω

Εθελοντική Προσφορά

Τα παρακάτω είναι ενδεικτικές ευκαιρίες εθελοντισμού στη Νέα Ζωή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δημήτρη Κοντόπουλο στο dimitris@neazoi.org  για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει κάποιος να πληρεί για να συνεργαστεί μαζί μας.

  • Εθελοντής/εθελόντρια εξορμήσεων, Έλληνες ή μη που να έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό και αγάπη για αυτούς που υποφέρουν.

  • Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη σε εθελόντριες που να μιλούν: Βουλγαρικά, Αλβανικά, Ρουμανικά, Ρωσικά και/ή Ελληνικά.

  • Εθελοντής γραφείου με ικανότητες στην διοίκηση και στις επιχειρήσεις.