Ζήτα βοήθεια

τηλ. 100  για την αστυνομία      ή     112

ή πάρε την Νέα Ζωή τηλ. 210 5203852

EKKA  – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2132039706   

ή      197

www.astynomia.gr

www.iom.gr