Çfarë bëjmë

Shërbime dhe mbështetje

  • Ne sigurojmë 5 dalje në javë në rrugët e Athinës nga grupe të dedikuara vullnetarësh. Ne ofrojmë pije ( të nxehta në dimër, të ftohta në verë ), buzëqeshje, dashuri dhe pranim.
  • Ne lidhemi me individë në vendet e tyre të punës me qëllim që të ofrojmë mbështetje emocionale dhe informacione rreth shërbimeve të mundësuara nga organizata ose sigurues të tjerë.
  • Ne sigurojmë këshillim, inkurajim frymor, ndihmë dhe referime të shërbimeve të tjera qeveritare ose private.
  • Ne shpërndajmë materiale të printuara në lidhje me qëllimet e organizatës.

img_20160519_150328266-resized

Ndihmë dhe Referime

  • Ne lidhemi me agjenci të përgjegjshme qeveritare ose private, të cilat ofrojnë ndihmë profesionale, legale, ose mjekësore ndaj atyrë që janë në nevojë.
  • Ne lidhemi me njerëz që sigurojnë mikpritje (strehim , ushqim, veshje, sende personale ) për ata që janë në nevojë.
  • Ne lidhemi me agjenci të përgjegjshme nacionale, shërbesa qeveritare, ashtu si edhe europiane / ose agjenci internacionale për të ngritur përgjegjësim publik që të luftojmë dhe t’u përgjigjemi problemeve shumështresore të trafikimit të njerëzve në industrinë e seksit.