Qëllimet tona

  • Të ofrojmë përkujdesje, informacion dhe trajnim gjithashtu dhe mbështjetje praktike dhe shpirtërore atyre që janë duke punuar në prostitucion.

  • Të sigurojmë alternativa për jetët e tyre dhe të fuqizojmë gratë dhe burrat që dëshirojnë të ndryshojnë.

  • Të jemi kundra shfrytëzimit seksual në zonë.

hands-resized-transp