Lutje

Lutje

  • Lutu që Zoti të vazhdojë punën në zemrat e burrave dhe grave që takojmë si organizatë.
  • Lutu që më tepër zemra të preken dhe të gjejnë liri fizike dhe frymore.
  • Për më tepër vullnetarë që të bashkohen me ne në shërbesë.
  • Që Perëndia të sigurojë për nevojat urgjente dhe mujore të organizatës, për rrogën e punëtorëve part time dhe për rinovimin e zyrës.

pray-praise

Lavdërim

  • Lavdëroni dhe lutuni për vajzën që gjeti guximin të kërkojë ndihmë. Që ajo të gjejë Jezusin dhe shërimin e Tij të plotë në jetën e saj.
  • Lavdëroni për punën e papenguar te daljeve tona me ndihmën e vëllezërve dhe motrave nga e gjithë bota dhe lutuni për bekimin e Zotit në jetën e tyre.