Dhuroni

Nea Zoi varet nga dhuratat tuaja bujare që të mund të vazhdojë t’ju shërbejë grave dhe burrave që përfshihen në prostitucionin në Athinë.

Që të bashkëpunoni me ne për ofertat tuaja një herë ose në mënyrë të vazhdueshme ju lutem shikoni ”Dhënie Detajesh” më poshtë!

Faleminderit!

 

Daljet javore: Dhuratat tuaja  ndaj daljeve tona javore bëjnë të mundur që Nea Zoi të blejë materiale, duke përfshirë trakte dhe bibla.Që të kontribuoni ju lutem shikoni më poshtë ”Dhënie Detajesh”.

Daljet gjatë Festave: Çdo vit Nea Zoi bën dalje të vecanta gjatë Ditës së Shën Valentinit, Pashkës dhe Krishtlindjeve. Ne vizitojmë disa lagje me dhurata dhe karta të vogla. Këto dalje gjatë Festave na lejojnë që të shfaqim kujdesin tonë në mënyrë të prekshme. Për të sponsorizuar në ”daljet gjatë Festave” ju lutem shikoni më poshtë për ”Dhënie Detajesh”

Mbështesni një misionar: Një Herë ose Në Mënyrë Të Vazhdueshme Dhuratë. Ekipi i Nea Zoi përfshin misionarë nga organizata të ndryshme misionare. Këta anëtarë të stafit varen nga dhuratat tuaja që të vazhdojnë të shërbejnë në Athinë. Për informacione rreth misionarëve dhe nevojave të tyre kontaktoni Martha Polyraki në martha@neazoi.gr.

Dhënie Detajesh

Nea Zoi bank account details:

IBAN: Eurobank (Athens, Greece) GR86 0260 1780 0008 4010 1252 742 BIC ERBKGRAA

 

Please click on the following links if you want to give a gift to Nea Zoi:

https://www.give.net/20220374

 

ITeams:

Nga UK: https://iteams.org.uk/ (please scroll down, push “donate” button and please specify Nea Zoi) (ju lutem cilësoni Nea Zoi)

Nga USA: www.iteams.org/give (ju lutem cilësoni Nea Zoi)

Nga Aus: www.iteams.org.au/give (ju lutem cilësoni Nea Zoi)

PayPal (EME ministries – Nea Zoi)

 

 little-pig-2-transp-small-for-front-page