Нашите философия

Нашите философия и принципи

hands-raised-resized

  • Ние уважаваме правото на всеки индивид да избира.
  • Ние признаваме и уважаваме културата, социалната и религиозната принадлежност, пола и други различия на участниците ни.
  • Ние не дискриминираме въз основа на посочените по-горе различия.
  • Ние вярваме в стойността на всеки човек и в неговия или нейния потенциал да допринесе положително за обществото.
  • Ние сме мотивирани от любовта на Бог да изразим с действия съпричастнот към тези, които са малтретирани и поставени в неравностойно положение.
  • Ние вярваме, че възможността да се създават отношения е основополагаща за щастието на човека и това възстановяване изисква здрави взаимоотношения с Бога, семейството и обществото.
  • Ние вярваме, че проституцията и трафика на хора са разрушителни, както за засегнатите лица, така и за обществото като цяло.