Нашите цели

  • Да предложим грижа, информация и обучение, както и емоционална ,и практическа подкрепа на тези, които работят в проституция.

  • Да осигурим алтернатива за техните животи  и да дадем възможност на жените и мъжете, които желаят да се променят.

  • Да се изправим срещу сексуалната експлоатация в региона

    hands-resized-transp