Mолитвa

Молете се за:

  •   Молете се за продължаване работата на Господ в сърцата на мъжете и жените, с които се срещаме като служение NeaZoi  „Нов живот„  
  •   Молете сe за все повече сърца да бъдат докосвани и да намерят физическа и духовна свобода.
  •   За повече доброволци, които да се присъединят към служението.
  •   Бог да снабдява неотложните и месечните нужди на NeaZoi, за заплатата на един рабоник (непълно работно време) и ремонта на кабинета.

pray-praise

Възхвала

  •     Издигайте и се молете за всяко  момиче, което намери смелост да помоли за помощ,така че тя да открие Исус в живота си  и да бъде напълно изцелена чрез Него.
  •     Изисквайте в молитва безпрепятственото  продължаване на посещенията с помощта на братя и сестри от всички краища на света, и се молете за Неговото благословение върху живота им.